Menu

O nama

O firmi

• Firma Fleš komerc je osnovana pre 25 godina. Sedište Organizacije nalazi se u Arilju. U ovom periodu preduzeće se razvijalo i od radnje postalo preduzeće sa jedanaest zaposlenih.Razvoj preduzeća bio je usmeren u pravcu jačanja proizvodne strukture osnovnog proizvodnog programa čime je povećan obim proizvodnje, uvođeni su novi asortimani, nova geometrija proizvoda, nove legure i novi kvaliteti proizvoda. Cilj nam je da stalno obezbeđujemo proizvode najvišeg kvaliteta i vrednost, kroz permanentno praćenje potreba naših korisnika. Sa isporučiocima, u poslovnim odnosima, držimo izuzetno do poštenja i partnerskog odnosa. Stvorili smo i održavamo uslove u kojima će svaki zaposleni imati priliku da razvije i pokaže svoje mogućnosti. Jasno i uvek ću promovisati timski rad i poboljšanje kvaliteta u svim fazama našeg poslovanja. Angažovanje, potrebe i intres društvene zajednice prepoznajem kao važnu obavezu i naš vitalan poslovni cilj.

Procenat delatnosti

Proizvodnja90%

Izvoz35%

Transport60%

Ugradnja45%

• Proizvodnja

- zakovica, vezivnih elemenata,vijčane robe,metalnih savitljivih creva za mehaničku zaštitu kablova, metalnih savitljivih creva za auto industriju, metalne rebraste cevi - kablovice (PREKATIP).

• Izjava o politici kvaliteta

Ono što nas odvaja od drugih jekvalitet proizvoda i usluga, iskustvo od dvadeset godina, inovacije i primena visokog stručnog znanja.Rukovodstvo FLEŠ KOMERCA je čvrsto opredeljeno za menadžment kvalitetom kao ključ za efikasnost i efektivnost organizacije.

• Ciljevi i politika kvaliteta

Politika kvaliteta organizacije ciljevi i politika kvaliteta organizacije ostvaruju sefunkcionisanjem sistema menadžmenta kvalitetom saglasno zahtevima standarda JUS ISO 9001:2008 koji je obezbeđujući za sve zaposlene bez izuzetka.

• Sistem menadžmenta

Primenom i unapređivanjem sistema menadžmenta kvalitetom zaposleni u FLEŠ KOMERCU sačuvaće ugled organizacije, konkurentski položaj i mogućnost ostvarivanja dobiti, nudeći tržištu proizvode zahtevanog kvaliteta.

• Visoki standard

Postavljanjem visokih standarda rada podsticaće se stalno podizanje nivoa kompetencije uz opredeljenje za znanje kao najvažniji resurs. Dobar i human odnos među zaposlenima doprineće ostvarenju i podizanju visokog renomea FLEŠ KOMERCA.

• Razvoj i osvajanje

Razvoj i osvajanje novih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta. Izbor strategije i formulisanje ciljeva urađeni su tako da odgovaraju raspoloživim resursima preduzeća i da obezbeđuju konkretnu prednost proizvoda i njegovo prihvatanje od strane dovoljno velike i ekonomski jake grupe kupaca.